TAO project page
tao@eu.com.pl

O projekcie

Głównym zadaniem projektu TAO jest stworzenie praktycznych materiałów dla nauczycieli osób dorosłych w wieku 50+.

Dlaczego TAO jest potrzebne?

Osoby uczące się w wieku dojrzałym są ważną i wciąż powiększającą się grupą w procesie edukacji pozaformalnej w Europie. Niektóre z tych osób chcą, z własnej woli, uczyć się nowych rzeczy aby ćwiczyć aktywnie umysł, inni nie mają wyboru i muszą opanować nowe umiejętności aby utrzymać się na rynku pracy. Obie grupy potrzebują umiejętności cyfrowych, które są często kluczem do nowej wiedzy. Niezależnie od ich motywacji, osoby te potrzebują wsparcia kompetentnych, empatycznych nauczycieli, którzy potrafią docenić doświadczenie dojrzałych już wiekiem uczniów i poprowadzić ich drogą zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Cele TAO

  • Opracowanie programu szkoleń dla edukatorów osób dorosłych
  • Poszerzenie wiedzy I świadomości nauczycieli w obszarze cyfrowych kompetencji w edukacji
  • Zapewnienie edukatorom praktycznej wiedzy i narzędzi do prowadzenia zajęć online ze słuchaczami w wieku 50+

 

Projekt jest rezultatem międzynarodowej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi z Europy, których przedmiotem zainteresowania jakość szkoleń i edukacja osób dorosłych: English Unlimited (Polska), edEUcation (Wielka Brytania), Wisamar Educational Institute ( Niemcy ) oraz WBS Training (Niemcy).