TAO project page
tao@eu.com.pl

Partnerzy

English Unlimited

English Unlimited jest dużą szkołą językową, Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz centrum egzaminacyjnym z północnej Polski. Posiada blisko trzydziestoletnie doświadczenie w nauczaniu
i certyfikacji umiejętności językowych (Cambridge English I Goethe- Institut) oraz szkoleniu nauczycieli w ramach działalności Centrum Doskonalenia Nauczycieli. English Unlimited dwukrotnie otrzymało nagrodę Komisji Europejskiej- European Label za wdrażanie nowych, kreatywnych technik w nauczaniu języków obcych. Ponadto EU aktywnie uczestniczy w realizacji europejskich programów edukacyjnych, takich jak: wcześniej LLP, Socrates, Grundtvig, Leonardo czy obecnie Erasmus plus. Byliśmy koordynatorem dwóch ogólnopolskich projektów realizowanych pod nadzorem Ministerstwa Edukacji dla tysięcy nauczycieli i uczniów i współpracujemy z gminą Gdańsk przy realizacji projektu edukacyjnego dla lokalnych szkół podstawowych. Nasz głównym celem jest osiąganie najwyższych standardów nauczania i szkolenia, promowanie i wspieranie europejskich wartości w edukacji
i komunikacji międzykulturowej, a także wymiana dobrych praktyk i materiałów szkoleniowych.

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH

Wisamar jest instytucją edukacyjną non-profit z Lipska (Niemcy), dzialającą w obszarze kształcenia zawodowego, kulturowego i eduacji osób dorosłych. Wisamar posiada akredytację TÜV jako dostawca usług edukacyjnych zgodnych z wytycznymi AZAV (działalność związana z zatrudnieniem dla Federalnego Urzędu Pracy) oraz akredytację Urząd ds. Migracji i Uchodźców jako dostawca kursów integracyjnych. Wisamar działa w następujących obszarach: rynek pracy I integracja społeczna, dalsza edukacja, doradztwo w zakresie mobilności i mobilności w UE oraz jako biuro projektów dla różnych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Razem z partnerami zarówno z regionu Lipsk-Halle, jak również z całej Europy, Wisamar angażuje się we wspólne działania europejskie w dziedzinie edukacji i rozwoju regionalnego.

edEUcation

edEUcation ( Wielka Brytania ) jest instytucją doradczą z dużym doświadczeniem we współpracy ze szkołami i organizacjami zajmującymi się edukacją osób dorosłych w zakresie realizacji międzynarodowych projektów w Wielkiej Brytaniii i w krajach Unii Europejskiej. Filozofią firmy jest wykazanie skutecznej poprawy w edukacji I rozwoju zawodowym poprzez praktyczną działalność. edEUcation świadczył szereg usług szkoleniowych w północno-wschodniej Anglii, Yorkshire, Lincolnshire i Irlandii Północnej. edEUcation współpracował wielokrotnie i przy różnych okazjach z instytucjami szkoleniowymi dla osób dorosłych w regionie, takimi jak: Uniwersytet w Newcastle, Uniwersytet w Durham i Carmel College, gdzie opracowano materiały szkoleniowe dla trenerów osób dorosłych w zakresie początkowego szkolenia nauczycieli, udoskonalonej wideo obserwacji nauczyciela i rozwijania umiejętności przedsiębiorczych w zarządzaniu szkołą.

WBS TRAINING AG

WBS TRAINING AG oferuje kształcenie zawodowe oraz szkolenia dla osób dorosłych finansowane ze środków publicznych oraz szkolenia dla firm, otwarte seminaria i europejskie projekty szkoleniowe. WBS zatrudnia ponad 600 osób i prowadzi swoją działalność w około 200 oddziałach
na obszarze całych Niemiec. Kursy szkoleniowe organizowane przez WBS są prowadzone zawsze
w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami i spełniają wciąż rosnące wymagania i potrzeby. Zakres tematyczny szkoleń jest bardzo szeroki: od szkoleń ICT (np. SAP, AutoCAD) po szkolenia z zarządzania, od automatyzacji i energii odnawialnych po opiekę zdrowotną i społeczną. Od 2011 r. WBS oferuje szkolenia online w szerokim zakresie . Platforma WBS Lernetz Live® skupia obecnie ponad 5000 uczestników z całego kraju. WBS współpracuje aktywnie z ponad 1400 trenerami. Współpracuje również z wieloma firmami, które umożliwiają i organizują staże dla słuchaczy WBS. To wszystko sprawia, że WBS TRAINING AG jest jednym z najważniejszych, niezależnych ośrodków szkolenia zawodowego w Niemczech.
Główne cele działalności WBS TRAINING AG to: kształcenie bezrobotnych osób dorosłych oraz osób nisko wykwalifikowanych w celu poprawy ich umiejętności zawodowych oraz szkolenia zawodowe, służące przekwalifikowaniu i certyfikacji osób pracujących.