TAO project page
tao@eu.com.pl

Program Szkolenia TAO

dla edukatorów

osób 50+

Program szkolenia (w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i polskiej) dla edukatorów osób 50+ obejmuje:

 

  • Ramy metodologii nauczania osób uczących się w późniejszych latach życia
  • Ogólny kontekst i uzasadnienie celów kształcenia edukatorów osób w wieku dojrzałym
  • Przykłady treści szkoleń, harmonogramu i metod realizacji

 

Darmowe pobranie: luty 2019